MULTILINGÜISME I DIVERSITAT LINGÜÍSTICA: POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA

Título

MULTILINGÜISME I DIVERSITAT LINGÜÍSTICA: POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA. MULTILINGUALISM AND LINGUISTIC DIVERSITY: LANGUAGES POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Editorial

U. VALENCIA

ISBN
978-84-9133-134-6
Formato:
Epublication content package
Páginas
89
Valoración media

Precio

5,99 €

  • Ebook Tu libro al instante

Sinopsis

Quan ens preguntem per a què serveixen les llengües, la resposta immediata sol ser que les llengües serveixen per a comunicar-nos. Podríem dir que aquesta és la finalitat essencial: permetre la comunicació entre les persones. Ara bé, si la finalitat de les llengües és facilitar la comunicació, com s explica que n hi haja tantes al món. Els estudis han demostrat que les llengües no són únicament mitjans per a transmetre una informació determinada. Es tracta d una col·lectivitat que comparteix una història, una cultura, una determinada manera de ser i de comportar-se i, generalment, uns objectius, i ho fa utilitzant una llengua concreta. En efecte, les llengües tenen aquests dos vessants, el comunicatiu i l identificador, i són inseparables. La llengua ens permet la comunicació efectiva amb els altres i, al mateix temps, ens possibilita identificar-nos amb una determinada comunitat. La voluntat de la publicació que presentem és contribuir al coneixement de la realitat lingüística del continent i de les polítiques lingüístiques que es desenvolupen arreu d Europa, tant als estats que la conformen com a les institucions europees, i aportar els arguments necessaris per a debatre sobre la manera com es gestiona o s hauria de gestionar aquest multilingüisme.